รวมสถานที่เปิดเล่นน้ำสงกรานต์กรุงเทพฯ 2565
หลังจากที่ต้องเจอผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาหลายปีจนไม่สามารถเล่นน้ำสงกรานต์ได้เหมือนที่ผ่านมา แต่ปีนี้ สงกรานต์ 2565 เตรียมชุ่มฉ่ำรับลมร้อนได้เลย เพราะอนุญาตให้สามารถเล่นน้ำได้แบบประพรมและงดปาร์ตี้โฟม ซึ่งในกรุงเทพฯ มีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมให้มาเล่นน้ำสงกรานต์ได้ในบางพื้นที่ มาดูกันว่ามีสถานที่ไหนที่สามารถเล่นน้ำสงกรานต์ได้บ้าง

จุดเช็กอินเล่นน้ำสงกรานต์กรุงเทพฯ 2565

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2565

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดกิจกรรม “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2565” ในระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2565 ที่ 10 วัดดังในกรุงเทพมหานคร ได้แก่

 1. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 2. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 3. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 4. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
 5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
 6. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 7. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 8. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 9. วัดราชนัดดารามวรวิหาร
 10. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูร)

เพื่อสืบทอดกิจกรรมตามประเพณีไทย เช่น รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร รวมถึงการละเล่น การแสดงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่และการแสดงดนตรี ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด” โดยมีมาตรการควบคุมด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด

Bangkok Water Festival 2022

หากใครอยากเล่นน้ำสงกรานต์แบบร่วมสมัยขึ้นมาหน่อย ให้มาที่งาน Bangkok Water Festival 2022 ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565 ซึ่งจัดขึ้นที่ท่าน้ำ 9 แห่งในกรุงเทพฯ ดังนี้

 1. วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
 2. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
 3. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
 4. วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
 5. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 6. ท่ามหาราช
 7. เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
 8. เดอะล้ง 1919
 9. สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

มีกิจกรรมรื่นเริงเสริมสิริมงคลทำบุญปีใหม่ไทย ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดอารามหลวงทั้ง 5 แห่ง เลือกซื้อของกินของใช้จากร้านชุมชนรอบพื้นที่กิจกรรม และยังสามารถเดินเที่ยวท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีโซนให้เลือกซื้อของ กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านต่างๆ มากมาย พร้อมบริการเรือด่วนรับส่งฟรีใน 9 ท่าน้ำ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร 2565

สำหรับคนที่อยากเล่นน้ำใจกลางเมือง ทางด้านกรุงเทพมหานครได้จัดงาน เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร 2565 ในระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2565 ที่ลานสแควร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ ภายใต้มาตรการดังต่อไปนี้

 • กำหนดจุดเข้า-ออก และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด
 • คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน
 • ตรวจสอบหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ อย่างน้อย 3 เข็ม และผลตรวจ
 • ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนร่วมงาน
 • จัดเตรียมพื้นที่สำหรับแยกผู้มีประวัติเสี่ยงหรือมีไข้
 • ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการจัดงานจะไม่มีการเล่นสาดน้ำ แต่จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและร้านค้าต่างๆ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของไทย พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ส่วนทางด้าน ถนนข้าวสารซึ่งเคยเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำสงกรานต์เป็นประจำทุกปีก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ยังคงงดจัดกิจกรรมเล่นน้ำอยู่ แต่อนุญาตให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร และร้านค้าเปิดขายสินค้าตามปกติ

มาตรการเล่นน้ำสงกรานต์ 2565 มีอะไรบ้าง

แม้ว่าเทศกาลสงกรานต์ 2565 จะเริ่มผ่อนปรนกว่าปีที่ผ่านมา แต่ทุกสถานที่ที่จัดงานก็ยังต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบและมาตรการข้อบังคับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังต่อไปนี้

 • จัดงานไม่เกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่ ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน
 • จัดงานเกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักอนามัย ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน
 • พื้นที่ได้รับอนุญาต สามารถจัดงานได้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น แสดงผลการฉีดวัคซีน มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน
 • ห้ามสาดน้ำ ประแป้ง หรือกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม ในพื้นที่สาธารณะ
 • ควบคุมจำนวนคน จำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม.ต่อคน แสดงผลการฉีดวัคซีนตามที่ราชการกำหนด
 • ยกเว้นครอบครัว จัดงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 และยังสามารถสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยไปได้พร้อมกัน