มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก ใช้งบดูแลความปลอดภัยเกือบพันล้านบาท

การดูแลความปลอดภัยให้ผู้บริหารระดับสูงอย่าง มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) และครอบครัวย่อมใช้เงินมหาศาล สมฐานะการเป็นเจ้าของ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเมตา (Meta) เจ้าของเฟซบุ๊ก

Continue reading