Work and Holiday 2022 เปิดวิธีสมัครวีซ่าทำงาน เรียน และท่องเที่ยว ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
Work and Holiday 2022 โอกาสดีสำหรับคนที่อยากไปใช้ชีวิตและหาประสบการณ์ในต่างแดนมาถึงแล้ว หลังจากต้องเลื่อนออกไปหลายปีเพราะสถานการณ์โควิด ปีนี้มีประเทศไหนเปิดโอกาสให้ไป Work and Holiday 2022 บ้าง และมีวิธีสมัครอย่างไร ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐออนไลน์รวมข้อมูลมาให้แล้ว

Work and Holiday 2022 คืออะไร

Work and Holiday 2022 คือโครงการแลกเปลี่ยนที่สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ออกไปเรียน ทำงาน และท่องเที่ยว เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมทั้งหาประสบการณ์การทำงาน ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น โดยสามารถเลือกไปได้ 2 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (โครงการ Work and Holiday Visa (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย -นิวซีแลนด์)

คุณสมบัติผู้เข้าโครงการ Work and Holiday 2022

 • อายุ: 18–30 ปี (อายุต้องไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า)
 • การศึกษา: จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • หลักฐานทางการเงิน: ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครเอง (จำนวน 5,000 AUD หรือประมาณ 120,000 บาท สำหรับประเทศออสเตรเลีย และ จำนวน 7,000 NZD หรือประมาณ 150,000 บาท สำหรับประเทศนิวซีแลนด์)
 • ทักษะภาษาอังกฤษ: IELTS ขั้นต่ำ 4.5, TOEFL iBT ขั้นต่ำ 32, PTE Academic ขั้นต่ำ 30, Cambridge English B2 First (FCE) ขั้นต่ำ 147 และ B2 First for Schools (FCE for Schools) ขั้นต่ำ 147 
 • ประเภทวีซ่าและระยะเวลา: วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน ระยะเวลา 1 ปี

วิธีสมัครเข้าโครงการ Work and Holiday 2022

 • ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) www.dcy.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน 2565
 • เลือกสมัครได้ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นตั้งแต่วันลงทะเบียน และไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
 • ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารให้ครบล่วงหน้าก่อนวันลงทะเบียนออนไลน์
 • รอกดโควตาในวันสมัครจริงเพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าออนไลน์
 • สำหรับประเทศออสเตรเลียเปิดสมัครจริงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
 • ส่วนประเทศนิวซีแลนด์เปิดสมัครจริงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 • ทั้ง 2 ประเทศเปิดให้กดโควตาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ปิดระบบเมื่อเต็ม และประกาศผลในวันเดียวกัน
 • ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติกับทาง ดย.
 • รับหนังสือรับรองคุณสมบัติ และนำไปยื่นวีซ่ากับสถานทูต
 • เมื่อได้วีซ่าแล้วต้องเดินทางภายใน 1 ปี และอายุของวีซ่าจะนับจากวันที่เดินทางถึงประเทศนั้นๆ ต่อไปอีก 1 ปี

ข้อควรรู้ของ Work and Holiday 2022

 • ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าโครงการต้องดำเนินการหางาน ที่พัก หรือสถานที่เรียนด้วยตนเอง งานมีหลากหลายตั้งแต่งานพาร์ทไทม์ทั่วไปจนถึงงานออฟฟิศ
 • เนื่องจากไม่ใช่วีซ่าทำงาน แต่เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศที่หลากหลาย จึงห้ามทำงานที่เดียวเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกินถือว่าทำผิดกฎหมาย
 • ห้ามทำการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัครหรือจัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้
 • นิวซีแลนด์: ห้ามทำงานประจำที่เดียวเกิน 3 เดือน และสามารถเข้าเรียนโดยไม่เกิน 3 เดือน
 • ออสเตรเลีย: ห้ามทำงานประจำที่เดียวเกิน 6 เดือน และสามารถเข้าเรียนโดยไม่เกิน 4 เดือน

ข้อมูลอ้างอิง: กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)