“Gudi…Good” เกมสร้างเด็กดี
เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กๆในยุคดิจิทัลเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นเพื่อน มีผลวิจัยชี้ว่า เด็กไทยมากกว่า 85% เล่นเกมออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนรวมทั้งคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่ เล่นเกมเพื่อความสนุกสนาน และไม่มีอะไรทำ

เด็กๆใช้เวลาเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวันในการเล่นเกม และเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดือนละ 5,000 บาทในการซื้อเกม เล่นเกม ส่งผลต่อพฤติกรรม อารมณ์ ผลการเรียน เกือบ 20% ของเด็กที่เล่น เกมมีปัญหาอารมณ์รุนแรง มีการทะเลาะกันในครอบครัว และมีพฤติกรรมหยาบคาย ก้าวร้าว รุนแรง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก

จากการสอบถามเด็กๆที่เล่นเกม มากกว่า 40% ยอมรับว่ามีคนสะท้อนตัวตนพวกเขาว่าเป็น “เด็กติดเกม” ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างมาก เพราะการที่เด็กพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจะทำให้ขาดทักษะทางอารมณ์และขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอก เพราะจะให้ความสำคัญกับหน้าจอของตนมากกว่าคนรอบข้าง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องให้เด็กอยู่กับสื่อดิจิทัลตามกระแสโลกาภิวัตน์ ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับช่วงวัยของลูก อย่างการเลือกแอปพลิเคชันเกมสำหรับเด็ก ควรให้มีการสอดแทรกพัฒนาทักษะต่างๆเข้าไปด้วย

Gudi…Good หนึ่งเกมทางเลือกน่าสนใจสำหรับผู้ปกครองและเด็ก ที่มีสาระช่วยกระตุ้นความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้กับเด็กวัย 8 ขวบขึ้นไป ตระหนักรู้ถึงการทำหน้าที่พลเมืองดีมีจิตสาธารณะ ปลูกฝังการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านเกมจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมติหลากหลายอาชีพ เช่น หมอ พยาบาล นักดับเพลิง ซึ่งพัฒนาโดย บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG

Content ภายในเกมถูกดีไซน์ด้วยโหมดการเล่นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เนื้อหาสนุกแฝงแง่คิดสอดแทรกการเรียนรู้การเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะ อาทิ การแสดงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการให้ความเคารพผู้อื่น ฯลฯ ผ่านการเดินเรื่องด้วยตัวละครที่มีความสดใส กระฉับกระเฉง ซึ่งจะเข้าไปทำ 5 ภารกิจที่ท้าทายแตกต่างกันไป

ภารกิจที่ 1 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งรถพยาบาล ผู้เล่นต้องรับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยหามคุณปู่บาดเจ็บขึ้นเปลส่งรถพยาบาล ให้ทันเวลาที่กำหนด

ภารกิจที่ 2 ช่วยสร้างโรงพยาบาลสนาม ผู้เล่นจะทำหน้าที่บังคับหุ่นยนต์จัดอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล อาทิ เตียงคนไข้ โต๊ะลงทะเบียนให้ถูกต้องตามโครงสร้างที่วางไว้

ภารกิจที่ 3 เต้นให้กำลังใจเด็กที่กลัวการฉีดวัคซีน ผู้เล่น เจ้าหน้าที่พยาบาล และแม่บ้าน ต้องช่วยกันเต้นให้กำลังใจ เมื่อเริ่มเกมจะมีแถบพลังใจอยู่ที่ 50% และจะลดลงเรื่อยๆตามเวลา แถบพลังใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อเด็กๆกดท่าเต้นได้ถูกต้องทันภายในเวลาที่กำหนด

ภารกิจที่ 4 ภารกิจนักดับเพลิง ผู้เล่นจะต้องช่วยทำการดับเพลิงไหม้อาคารให้ทัน ภารกิจที่ 5 ช่วยคุณยายโทร.สายด่วน 1669 คุณยายพบผู้ล้มเจ็บอยู่ที่ริมถนนจะโทร.เรียกสายด่วน 1669 แต่สายตาไม่ดี มองไม่ชัด ผู้เล่นเดินผ่านมาจึงเข้าช่วยเหลือคุณยายกดโทร.ออกให้ทันท่วงที

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เล่าว่า การส่งเสริมให้เด็กเป็นพลเมืองดีและมีจิตสาธารณะคือหน้าที่ที่ทุกองคาพยพในสังคมต้องช่วยกัน ด้วยเหตุนี้ THG จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน Gudi…Good

เพื่อหวังเป็นตัวช่วยจุดประกายให้เด็กเกิดความกล้าหาญและกล้าที่จะแตกต่างในการทำหน้าที่พลเมืองดี เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนล้วนต้องการแสดง ออกตามแบบของตน ซึ่งด้วยการออกแบบบนแพลตฟอร์มที่ตรงความสนใจของเด็กวัยนี้ จึงคาดหวังว่าจะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับเกม Gudi…Good เป็นเกมที่จัดทำขึ้นโดยไม่หวังผลกำไรทางธุรกิจ แต่ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยสนับสนุนสังคม ภายใต้หลักจริยธรรมความเป็นพลเมืองและความเป็นมนุษย์ โดยเฟสแรกเปิดให้เด็กและผู้ปกครองที่สนใจดาวน์โหลดฟรีได้แล้วที่ App Store และ Google Play Store โดย THG ยังเตรียมที่จะขยายเกมเฟสต่อไปเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ด้วย.