ไขมันทรานส์ในครัวซองต์
ครัวซองต์เบเกอรียอดฮิตของวัยรุ่น สมัยนี้เรามักเห็นร้านเบเกอรีวางขายครัวซองต์หลากหลายสูตร รูปแบบและรสชาติ ทั้งแบรนด์นำเข้าและแบรนด์ของไทยเอง แม้แต่ในร้านสะดวกซื้อก็มีหลากหลายรสชาติให้เลือกซื้อหามาทาน วันนี้ที่กล่าวถึงครัวซองต์ก็เพราะสถาบันอาหารได้เก็บตัวอย่างครัวซองต์มาตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันทรานส์ โดยได้สุ่มตัวอย่างครัวซองต์ จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านค้า ทั้งในซุปเปอร์มาร์เกตและตลาดย่านต่างๆในเขต กทม. เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณไขมันทรานส์ ผลวิเคราะห์พบว่าครัวซองต์ทั้ง 5 ตัวอย่าง ตรวจพบไขมันทรานส์ แต่พบในปริมาณน้อยมาก คือพบไขมันทรานส์ปริมาณ 0.01-0.22 กรัมต่อครัวซองต์ 100 กรัม ไขมันทรานส์เป็นโทษต่อร่างกาย เพราะไขมันทรานส์มีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นตัวที่จะไปเพิ่มระดับคอเลสเทอรอลชนิดไม่ดี คือแอลดีแอล (LDL) ในร่างกาย และจะไปสะสมเป็นแผ่นหนานูน (plaque) บนผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด และอาจทำให้เส้นเลือดแตก แถมยังไปลดปริมาณคอเลสเทอรอลชนิดดี คือเอชดีแอล (HDL) อีกด้วย

ปกติไขมันทรานส์พบได้ทั้งตามธรรมชาติ เช่น เนื้อวัว และผลิตภัณฑ์นม เนย ชีส และจากกระบวนการผลิตอาหาร มักพบในผลิตภัณฑ์เบเกอรี ขนมปังกรอบ เค้ก พาย พัฟ เพสตรี คุกกี้ และอาหารทอดที่ทอดในน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนแบบน้ำมันท่วม เช่น โดนัททอด

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO แนะนำไว้ว่า ในแต่ละวันไม่ควรได้รับไขมันทรานส์เกิน 2 กรัม หรือในอาหารที่เราทานควรมีไขมันทรานส์ไม่เกิน 0.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ครัวซองต์หนึ่งหน่วยบริโภคคือประมาณ 55 กรัม ฉะนั้น จากผลการวิเคราะห์ในตารางคำนวณได้ว่า ครัวซองต์ทั้ง 5 ตัวอย่างนี้มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.0055-0.121 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งยังไม่เกินปริมาณที่ FAO แนะนำไว้ว่าไม่ควรเกิน 0.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค วันนี้ทานครัวซองต์กันได้อย่างสบายใจ.

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย