เอไอเอส นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ
หนึ่งบทพิสูจน์ถึงการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำและทำให้ประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะท้องถิ่นเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนด้านการทำงานให้กับด้านสุขภาพของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม เอไอเอส (AIS) โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและ อสม. ในพื้นที่ ร่วมยินดีและภาคภูมิใจ เมื่อได้คว้ารางวัล Prime Mini ster’s Digital Awards 2021 ในหมวด Digital Commu nity of the Year สาขา Well being จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ใช้ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะทางสุขภาพในภาพรวม

ทั้งนี้ นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (สสจ.) กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนทำงานทุกคน และยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี สร้าง Well Being ให้เกิดขึ้นได้จริงในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดมีประชากรกว่า 1.3 ล้านคน มีบุคลากรด้านสาธารณสุขเพียง 7,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 พบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากร แต่ทว่ากลุ่มแนวหน้าที่สามารถทำงานเชิงรุกอย่าง อสม.ในพื้นที่ประมาณ 33,000 คน ได้เข้ามาช่วยทำให้การดูแลประชาชนดีขึ้น โดยเฉพาะการนำเอาแอปฯ อสม.ออนไลน์ มาปรับใช้ช่วยให้ อสม.ทำงานได้อย่างคล่องตัว ทั้งการส่งข้อมูลที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว การรายงานสถานการณ์ที่แม่นยำ และการนำเอาฟีเจอร์ต่างๆภายในแอปฯมาผนวกใช้ สามารถวางแผนการทำงานร่วมกับ อสม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง เท่าทัน และเท่าเทียม

ด้าน นพ.สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา ผอ.รพ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด กล่าวเสริมว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล ก็สอดคล้องไปกับนโยบายของโรงพยาบาล ที่ต้องการนำดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ชุมชนดูแลชุมชนในพื้นที่ และเราเองก็ดูแลชุมชนได้อย่างง่ายดาย ครอบคลุม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกทั้งยังลด Human Error ทั้งเรื่องข้อมูลตกหล่น หลงลืม หรือผิดพลาด เพราะทุกอย่างถูกเก็บในระบบ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ขณะที่ สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า ผลสำเร็จในครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้นของเอไอเอส ที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้คน ที่ผ่านมา เราร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างต่อเนื่องผ่านการลงพื้นที่เพื่อค้นหา Pain Point จากนั้นนำมาพัฒนาเป็นฟีเจอร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย วันนี้ แอปฯ อสม. ออนไลน์ มี อสม.ใช้งานเป็นประจำแล้วกว่า 500,000 ราย และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ.