เปิด 12 คุณสมบัติ เลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม กินเจเยาวราช
เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียล จากการแชร์ป้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม ของศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพิธีงานเจ เยาวราช ปี 2565 ซึ่งคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้เข้าสมัครจะเป็นอย่างไร เรารวมมาให้แล้ว

คุณสมบัติ ผู้สมัครคัดเลือก องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม

ป้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิมปี 2565 ในเพจ Chainatown Yaowaraj

ในใบสมัครคัดเลือกองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ของศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ได้ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 12 ข้อ ไว้ดังนี้

 1. ต้องเป็นหญิงสาวพรหมจรรย์
 2. เป็นชาวไทย หรือชาวไทยเชื้อสายจีน มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
 3. อายุ 18-25 ปี (เกิดระหว่างปี 2540-2547)
 4. สูงไม่ต่ำกว่า 158 เซนติเมตร
 5. มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการจัดงานในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
 6. ต้องไม่เคยเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์สมมติฯ มาก่อน
 7. ต้องรับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองและสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 8. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม เช่น ถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่ง โดยให้พิจารณาจากภาพถ่าย หรือวิดีโอ ที่ส่อไปทางลามกอนาจาร
 9. หลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว ห้ามมิให้ผู้สมัครเข้าไปประกวดในรายการอื่นๆ จนกว่าจะหมดวาระหน้าที่ในเทศกาลกินเจ
 10. ในระหว่างเป็นองค์สมมติฯ จะต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลงหรือวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ หากไม่ปฏิบัติตาม หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม คณะกรรมการสามารถคัดออกได้ทันที
 11. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์สมมติฯ จะต้องถือศีลกินเจตั้งแต่วันได้รับคัดเลือกไปจนถึงสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
 12. ผู้สมัครต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ศาลเจ้าล่าปุนเถ้ากง ถนนทรงวาด 1 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิมก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลงานเจ เยาวราช ประจำปี 2565 และเป็นทูตวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อการท่องเที่ยวเยาวราชเป็นเวลา 1 ปี (สิ้นสุดเทศกาลเจ 2566)

วิธีการคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม

วรรณา จิรบันดาลสุข ผู้ดูแลศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง และผู้ริเริ่มกิจกรรมการคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ในเทศกาลกินเจ เยาวราช เผยว่าการคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมนี้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2553 แล้ว และจัดมาต่อเนื่องทุกปีจนถึงปี 2563 ได้หยุดจัดไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด และกลับมาจัดใหม่อีกครั้งในปีนี้คือปี 2565 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาร่วมงานเทศกาลกินเจ เยาวราช เหมือนที่ผ่านมา

ขบวนบุปผชาติองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมในงาน “เทศกาลเจเยาวราช” ประจำปี 2561

“เราจะมีการคัดเลือก 2 รอบ โดยรอบแรกจะมีคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามกับคุณสมบัติทั้ง 12 ข้อที่วางไว้ประมาณ 3-5 คน จากนั้นในรอบที่สองจะเป็นการจัดพิธีเสี่ยงทายองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมที่มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช รูปแบบการเสี่ยงทายจะคล้ายกับการเซียมซี ผู้ที่เสี่ยงทายได้เท่ากับว่าคือผู้ที่เทพเจ้าเลือกให้มาเป็นองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมในปีนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากการเสี่ยงทายไม่ใช่ว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสม แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเทพเจ้าคิดว่ายังไม่พร้อม ซึ่งที่ผ่านมาผู้สมัครบางคนผ่านรอบแรกแต่ไม่ผ่านรอบที่สองติดกันถึง 3 ปีและได้คัดเลือกในปีถัดไปก็มีเช่นกัน ส่วนเรื่องคุณสมบัติสาวพรหมจรรย์นั้นเราเชื่อว่าถ้าใครไม่บริสุทธ์ก็คงไม่กล้ามาสมัครตั้งแต่แรกแล้ว”

การเชิดสิงโต ในงาน “เทศกาลเจเยาวราช” ประจำปี 2561

สำหรับผู้ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมแล้ว สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือการถือศีลกินเจเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน นับตั้งแต่วันได้รับการคัดเลือกไปจนถึงเสร็จสิ้นพิธีงานเทศกาลกินเจ เยาวราช

การเชิดมังกร ในงาน “เทศกาลเจเยาวราช” ประจำปี 2561

ทั้งนี้การคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมไม่ใช่การประกวดสาวงามแต่เป็นการคัดเลือกคนที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในงานบุญเทศกาลกินเจ เยาวราช เพื่อให้คนที่ศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมได้มาขอพรและชื่นชมความสง่างามขององค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมซึ่งจะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงาม ซึ่งนอกจากให้คนมาขอพรแล้วยังนับว่าเป็นสีสันของงานเทศกาลกินเจ เยาวราช รวมทั้งยังเป็นเกียรติแก่ชื่อเสียงและวงศ์ตระกูลของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมด้วย.