วิธีบูชาเทวดาประจำวันเกิด 2565 เสริมเมตตา งาน เงิน รัก เฮงๆ รวยๆ
คาถาสวดตามวันเกิด เรียกว่าเป็นบทสวดที่สวดง่าย ท่องตามกำลังวันเกิดของเรา ซึ่งหลายคนเชื่อว่าสามารถท่องที่ไหนก็ได้ เพราะเป็นการท่องแบบสั้น และการสวดเป็นประจำนั้นดีต่อตัวเอง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการท่องคาถาดังกล่าวเรื่อยๆ นั้น เป็นการบูชาเทวดาประจำตัวที่ดูแลรักษาตัวเรา เสริมเมตตา ค้าขาย ธุรกิจ การเงิน การงาน ความรัก 

คาถาคนเกิดวันอาทิตย์
สวด “อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ” (6 จบ)

คาถาคนเกิดวันจันทร์
สวด “อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา” (15 จบ)

คาถาคนเกิดวันอังคาร
สวด “ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง” (8 จบ)

คาถาคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
สวด “ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท” (17 จบ)

คาถาคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
สวด “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” (12 จบ)

คาถาคนเกิดวันพฤหัสบดี
สวด “ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ” (19 จบ)

คาถาคนเกิดวันศุกร์
สวด “วา โธ โน อะ มะ มะ วา” (21 จบ)

คาถาคนเกิดวันเสาร์
สวด “โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ” (10 จบ)

อย่างไรก็ตาม เมื่อสวดเสร็จแล้วให้กรวดน้ำแผ่บุญกุศลให้เทวดาที่ดูแลรักษาตัวเราก่อน ด้วยบท  ‘อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา’

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่ดูแลรักษาข้าพเจ้า (พูดชื่อ-นามสกุลตัวเอง) จงมีความสุข และขอให้ได้รับผลบุญนี้ไปพร้อมกันด้วยเทอญ แล้วจึงไปทำบุญในรูปแบบต่างๆ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรต่อไป.