วิธีตรวจ ATK ด้วยตัวเอง จากชุดตรวจโควิดด้วยน้ำลายและแยงจมูก
ชุดตรวจ ATK หรือ Antigen Test Kit เป็นชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ที่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจะจำหน่ายและใช้ในประเทศไทยได้ โดยชุดตรวจ ATK แบ่งตามการใช้งานเป็น 2 แบบ คือ 1) ชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูก (Nasal Test) และ 2) ชุดตรวจ ATK ด้วยน้ำลาย (Saliva Test)

การใช้ชุดตรวจ ATK เป็นวิธีการตรวจแบบ Screening หรือตรวจคัดกรองเบื้องต้น ผู้ที่ติดเชื้อระยะแรกที่ยังไม่แสดงอาการก็อาจยังตรวจไม่ขึ้น 2 ขีด แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 1-3 วัน ก็อาจเริ่มพบขีดจางๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชุดตรวจ และลักษณะการใช้ชุดตรวจของผู้ทดสอบเองด้วย ดังนั้นจึงควรศึกษาการใช้งานอย่างถูกวิธี

คลิปสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเอง

ชุดตรวจ ATK ซื้อที่ไหน

ชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานต้องผ่านการรับรองจาก อย. ปัจจุบันมีชุดตรวจที่ผ่านการรับรองให้ใช้สำหรับประชาชนทั่วไป (ชุดตรวจด้วยตัวเอง ATK Self Test) จำนวน 254 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565) ตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจ ATK ที่ผ่าน อย. ได้ที่ http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8716

ตัวอย่างรายชื่อยี่ห้อชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ได้แก่

 • Standard Q
 • FORA
 • HIP
 • TESTSEALABS
 • SINGCLEAN
 • PANBIO

วิธีใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนวิธีตรวจ ATK ด้วยตัวเอง สามารถตรวจได้ตั้งแต่สงสัยว่ารับเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ แล้วควรตรวจซ้ำในวันถัดไป หรือควรตรวจหลังจากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยัน เมื่อขึ้น 2 ขีด ให้ติดต่อเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลเพื่อยืนยันด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง

คลิกดูราคาชุดตรวจโควิดที่ได้รับมาตรฐานที่นี่

ก่อนใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ต้องทำดังนี้

– เลือกชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. หากเป็นชุดตรวจที่ซื้อจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ร้านขายยา หรือร้านที่น่าเชื่อถือ อาจจะได้ของปลอม

– อ่านวิธีใช้ที่แนบมากับชุดตรวจ ATK เพราะแต่ละยี่ห้ออาจมีบางขั้นตอนที่ไม่เหมือนกัน

ขั้นตอนการตรวจ ATK ด้วยตัวเอง

– ทำความสะอาดพื้นที่วางชุดตรวจ และล้างมือให้สะอาด

– เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ และแถบตรวจ โดยนำออกมาจากกล่อง

– กรณีใช้ชุดตรวจแบบแยงจมูก (Nasal Swab) แหย่ไม้สวอปในจมูก หมุนไม้วน 5-10 ครั้ง ในระดับความลึกที่กำหนด ทั้งสองข้าง กรณีใช้ตัวอย่างจากน้ำลาย ทำตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในชุดตรวจ

– นำตัวอย่างจากไม้สวอป หรือน้ำลาย ใส่ลงในน้ำยาบัฟเฟอร์ แล้วเขย่า 5 ครั้ง หรือตามจำนวนครั้งที่เขียนไว้ในวิธีของชุดตรวจ ATK นั้นๆ

– หยดสารละลายลงในแถบตรวจ 3 หยด

ขั้นตอนการอ่านผลชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเอง

– รอ 30 นาที จึงอ่านผลในชุดตรวจ หากขึ้น 1 ขีด แปลว่า ยังไม่ติดเชื้อ (Negative) แต่หากขึ้น 2 ขีด ทั้งเส้น C และ T แสดงว่า พบเชื้อ (Positive)

ชุดตรวจ ATK ซื้อที่ไหน

สปสช.มีบริการแจก ATK (เช็กสถานที่แจกที่นี่) และประชาชนหาซื้อได้เองจากร้านขายยา และร้านค้าที่น่าเชื่อถือใกล้บ้าน

รู้ผล ATK ขึ้น 2 ขีด Positive ติดโควิดแล้วทำอย่างไรต่อ

เมื่อทราบว่าติดเชื้อ ให้รีบโทรศัพท์ติดต่อกับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่รับตัวไปรักษาต่อ เพื่อประเมินอาการเบื้องต้น หากติดโควิดแล้วควรได้รับการเข้ารักษาในระบบสาธารณสุข โดยสามารถโทรแจ้งได้กับหมายเลขต่อไปนี้

 • โทรสายด่วน สปสช. 1330
 • โทรสายด่วนประกันสังคม 1506
 • กรมควบคุมโรค 1422
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669
 • กรมการแพทย์ 1668

ต่างจังหวัด แจ้งโรงพยาบาล รพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่ระบบ Home Isolation (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565)

หากมีข้อสงสัย โทร 0-2590-4111 โดยกรมอนามัยให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาที่บ้าน

อ่านบทความที่เก่ียวข้อง