วันหยุดไปรษณีย์ไทย Kerry และเอกชนอื่นๆ เดือนเมษา 65
วันหยุดสงกรานต์ไปรษณีย์ เคอรี่ และขนส่งเอกชนต่างๆ ในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2565 มีทั้งขนส่งที่ประกาศหยุด และให้บริการตามปกติจัดส่งได้ทุกวัน เพื่อให้ผู้ค้า และผู้ซื้อได้วางแผนจัดส่งหรือสั่งซื้อสินค้า มาอัปเดตขนส่งที่ให้บริการในช่วงวันหยุดสงกรานต์ได้ที่นี่

วันหยุดไปรษณีย์ สงกรานต์ 13-15 เมษายน 2565

ไปรษณีย์ไทยผู้ให้บริการจัดส่งจดหมาย และพัสดุแบบติดแสตมป์ ลงทะเบียน และส่งด่วน EMS รองรับงานจัดส่งเอกสารสำคัญจากหน่วยงานราชการ เอกสารคืนภาษี พัสดุต่างๆ ปิดทำการในวันที่ 13-15 เมษายน 2565 ยกเว้นบริการ ไปรษณีย์ Drop off ที่ยังให้บริการทุกวัน

Kerry หยุดสงกรานต์ 2565 วันไหนบ้าง

วันหยุดสงกรานต์เคอรี่ 2565 นั้นไม่หยุดในวันที่ 13-15 เมษายน 2565 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่หยุดให้บริการในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ได้แก่ J&T Express, Flash Express, Shopee Express, Best Express, Ninjavan ถือเป็นการแข่งขันของบริษัทโลจิสติกส์ในแต่ละพื้นที่ จึงต้องจัดตารางจัดส่งให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ

วันหยุดขนส่ง สงกรานต์ 2565 เจ้าอื่นๆ

ขนส่งเอกชนที่ปิดทำการวันหยุดสงกรานต์ 2565 ได้แก่

1. DHL Domestic ปิดให้บริการ 13-14 เมษายน 2565
2. DB Shenker Bully ปิดให้บริการ 13-15 เมษายน 2565
3. J&T Express ไม่หยุดให้บริการช่วงสงกรานต์
4. Flash Express ไม่หยุดให้บริการช่วงสงกรานต์
5. Shopee Express ไม่หยุดให้บริการช่วงสงกรานต์
6. Best Express ไม่หยุดให้บริการช่วงสงกรานต์
7. Ninjavan ไม่หยุดให้บริการช่วงสงกรานต์

คำแนะนำสำหรับร้านค้าที่เปิดให้บริการออนไลน์ใน Platform ต่างๆ เช่น Shopee หรือ Lazada แนะนำให้เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าเป็นแบบ Pre-Order เพื่อขยายระยะเวลาการจัดส่ง หรือหากร้านค้าปิดทำการในช่วงวันหยุดสงกรานต์ก็เลือกโหมดพักร้อน หรือตั้งค่า Offline เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าร้านค้าปิดทำการ.