รู้จักสถานะไอจี “Remembering” เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิต
สถานะไอจี “Remembering” หรือสถานะ “ระลึกถึง” เป็นการขึ้นข้อความบนหน้าโปรไฟล์บัญชีของผู้ใช้งานที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยทางอินสตาแกรมเริ่มใช้ฟีเจอร์นี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และบัญชีผู้ใช้งานที่เปลี่ยนสถานะเป็น “Remembering” ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

สถานะไอจี Remembering คืออะไร

ผู้ใช้งานบัญชีที่ถูกเปลี่ยนสถานะเป็น “ระลึกถึง” หรือ “Remembering” จะมีข้อความนี้ปรากฏขึ้นถัดจากชื่อของบุคคลดังกล่าว และเนื้อหาต่างๆ ที่เคยโพสต์ไว้ก็จะถูกเก็บไว้ ทั้งภาพ วิดีโอ รวมถึงการแชร์ไปที่ต่างๆ ก็ยังคงอยู่ด้วย แต่จะไม่ปรากฏชื่อบัญชีดังกล่าวในการสำรวจในช่องค้นหา (เครื่องหมายแว่นขยาย)

นอกจากนี้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และความคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้เสียชีวิตเคยแสดงความคิดเห็นไว้ในโปรไฟล์ของตนก็จะไม่ถูกลบ กระทั่งรูปโปรไฟล์ จำนวนผู้ติดตาม หรือบุคคลที่เจ้าของบัญชีติดตาม ก็จะยังคงอยู่

วิธีเปลี่ยนสถานะไอจีเป็น Remembering

เพื่อป้องกันการก่อกวนจากผู้อื่น บุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลในครอบครัว สามารถแจ้งกับทางอินสตาแกรม โดยใช้หลักฐานยืนยันการเสียชีวิต ได้แก่ ใบมรณบัตร หรือบทความข่าว เพื่อเก็บบัญชีเป็นอนุสรณ์

ลบบัญชีอินสตาแกรมผู้เสียชีวิต ทำได้หรือไม่

ขณะเดียวกัน ญาติหรือผู้สนิทของผู้เสียชีวิตที่ไม่ต้องการให้บัญชีผู้วายชนม์ปรากฏบนช่องทางไอจี ก็สามารถแจ้งลบได้ โดยใช้เอกสารแสดงว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ สูติบัตรของผู้ถึงแก่กรรม, ใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม หรือเอกสารแสดงอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่น ที่ระบุว่าคุณเป็นผู้ดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ถึงแก่กรรม.

ที่มา : help.instagram.com