รวมวันไหว้ตรุษจีนปีขาล 2565 พร้อมความหมายที่น่าสนใจ
เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานคือการไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ เพื่อให้เป็นสิริมงคล นำความสุขความเจริญมาถึงครอบครัว สำหรับตรุษจีนปีขาล 2565 นี้มีวันไหว้ตรงกับวันไหนบ้าง แต่ละวันมีความหมายอย่างไร ไทยรัฐออนไลน์รวมมาให้แล้ว

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์ (เซ้งเจี่ยที (神上天))

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า ซิ้งเจียที เป็นหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ของจีน ซึ่งในปัจจุบันอาจไม่ค่อยได้พบเห็นกันเท่าใดนัก เชื่อกันว่า วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เป็นวันที่เทพเจ้าของจีนจะเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เพื่อไปรายงานความประพฤติของคนในโลกมนุษย์ให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ ซึ่ง “เจ้า” ที่ว่านี้ เดิมทีหมายถึง “เจ้าเตา” ซึ่งเป็นเจ้าที่สถิตอยู่กับเตาหุงข้าวของบ้านนั้นๆ

เนื่องจากเจ้าเตารู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของคนในบ้านเป็นอย่างดี ว่าใครไปทำความดีความชั่วที่ไหนมาบ้าง ดังนั้น เจ้าเตาจะนำพฤติการณ์ของคนในบ้านไปรายงานต่อเง็กเซียนฮ่องเต้บนสรวงสวรรค์ ซึ่งการที่เจ้าบ้านจะต้องทำพิธีไหว้เจ้าเตานั้น เพื่อให้เจ้าเตาไปรายงานแต่ในสิ่งที่ดีงามของตนให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ แต่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ได้หันไปไหว้เทพต่างๆ แทนการไหว้เจ้าเตาแล้ว แต่ไม่ว่าจะไหว้เทพหรือเจ้าเตา ก็ยังถือเป็นการส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เหมือนกันนั่นเอง

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 วันไหว้สิ้นปี (ก๊วยนี้โจ่ย (过年))

การไหว้วันสิ้นปี หรือ ก๊วยนี้โจ่ย เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสารทที่ 1 กับสารทที่ 8 ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่ง เพื่อเป็นการไหว้ขอบคุณเจ้าที่และบรรพบุรุษที่คุ้มครองมาตลอดปี โดยก่อนเริ่มวันชิวอิก (วันก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่ของจีน) จะไหว้บรรพบุรุษ ไหว้สัมภเวสีต่างๆ ก่อนวันเทศกาล 1 วัน เพราะจะไม่ไหว้บรรพบุรุษและสัมภเวสีในวันตรุษจีน โดยบางแห่งถือว่า ไหว้สารทที่ 7 คือ ไหว้ตังโจ่ย และไหว้สารทที่ 8 คือไหว้วันสิ้นปี

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 วันไหว้รับเสด็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิงเอี้ย (财神爷)

เทพเจ้าที่ชาวจีนจะไหว้เป็นเทพองค์แรกของปีในวันตรุษจีน ก็คือ ไฉ่ซิงเอี้ย (Cai Shen, God of wealth, God of fortune) เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ลูกหลานชาวจีนให้ความสำคัญมากที่สุด ในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ในช่วงตรุษจีน และจะได้รับการกราบไหว้เป็นเทพองค์แรก โดยเชื่อว่า ไฉ่ซิงเอี้ย จะช่วยดลบันดาลความมั่งมีศรีสุข ร่ำรวยโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา เปี่ยมล้นด้วยความสุขสถาพรแก่ตนเองและคนในครอบครัวไปตลอดทั้งปี ชาวจีนเชื่อว่า องค์ไฉ่ซิงเอี้ย จะเสด็จมายังโลกมนุษย์เพียงปีละครั้ง คือ ในวันตรุษจีน ดังนั้น ตั้งแต่โบราณ เมื่อเข้าสู่วันตรุษจีน ชาวจีนจะทำการตั้งโต๊ะบูชาไฉ่ซิงเอี้ย โดยการหันหน้าไปทิศต่างๆ ที่เชื่อว่าไฉ่ซิงเอี้ยจะเสด็จลงมา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วันตรุษจีน (ชุนเจี๋ย (春节))

วันตรุษจีน หรือ ชุนเจี๋ย (春节) ถือเป็นวันมหามงคลที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนต่างก็พากันประกอบพิธีกราบไหว้บูชาฟ้าดิน บูชาเทพเจ้า กราบไหว้บรรพบุรุษ โดยมีความเชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิต หน้าที่การงาน ธุรกิจการค้ามีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ทั้งแก่ตนเอง คนในครอบครัว และบริวาร โดยกำหนดให้วันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 วันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ ไหว้รับเหล่าเอี๊ยเหลาะที (ซิ้งเลาะที (神下天))

วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในวันนี้ชาวจีนส่วนมากที่ปิดพักผ่อนต่อเนื่องในช่วงตรุษจีนก็จะนิยมเปิดร้านค้าวันนี้เช่นกัน เพราะเทพเจ้าก็เริ่มงานวันนี้เหมือนกัน

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คล้ายวันสมภพองค์เทพยดาฟ้าดิน หยี้วหวังต้าตี้ (ทีกงแซ (天公生))

วันไหว้เทพยดาฟ้าดินทีกงแซ ตรงกับวันจีนวันที่ 9 เดือน 1 ของทุกปี คนไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีสักการะเทพยดาฟ้าดินกันในวันนี้

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เทศกาลโคมไฟ (ง่วงเซียวโจ่ย (元宵节)) 

วันสุดท้ายของการไหว้ในเทศกาลตรุษจีนที่เมื่อไหว้วันนี้เสร็จแล้วจึงจะถึอว่าจบครบถ้วนเทศกาลตรุษจีน หรือที่คนจีนโบราณเรียกว่า เทศกาลชาวนา เพราะวันที่ 16 เดือน 1 ของจีน คือวันที่ชาวนาเริ่มลงนาจริงจัง นอกจากนี้ยังเรียกว่าเทศกาลโคมไฟ เพราะในคืนวันนี้ที่เมืองจีนและประเทศที่มีคนจีนอาศัยอยู่จำนวนมากจะมีการประดับโคมไฟอย่างยิ่งใหญ่