ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) เหมาะกับใคร รักษาโควิดอย่างไรได้บ้าง
ปัจจุบันมียาที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ 4 ชนิดด้วยกัน คือ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) โมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) และแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้รักษาอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต่างกันไป โดย 3 ชนิดแรก มีการนำมาใช้รักษาในไทยแล้ว และล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งได้รับมอบยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) จำนวน 50,000 คอร์สการรักษาจากบริษัทไฟเซอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) เหมาะกับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการแบบใด และมีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้าง ไทยรัฐออนไลน์รวบรวมมาให้ดังนี้

ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) เหมาะกับใคร

ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) เป็นยาต้านไวรัสชนิดเม็ด สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรง สามารถลดความเสี่ยงการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และการเสียชีวิตของผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ถึง 88% โดยผู้ป่วยโควิด-19 ที่เหมาะกับยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) คือ

 • ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีภาวะอ้วน
 • ผู้ป่วยเบาหวาน
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายต่ำ
 • ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
 • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับเพียง 1 เข็ม

ภาพกราฟิกโดย Varanya Phae-araya

ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) จัดอยู่ในประเภท “โปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ (Protease Inhibitor)” แบบเดียวกับยารักษา HIV มีสรรพคุณที่สามารถย่อยสลายโปรตีนได้ โดยแพกซ์โลวิดจะย่อยสลายเอนไซม์ที่โควิด-19 ใช้ในการแบ่งตัวและแพร่พันธุ์ รวมถึงสลายโปรตีนหนามของโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนที่ไวรัสใช้ในการยึดเกาะและแพร่เชื้อในจมูก ลำคอ และปอด

แนวทางการรักษาของการใช้ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid)

ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,379 คน พบว่ายาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) สามารถลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตลงได้ 88% เมื่อผู้ป่วยได้รับยาภายใน 5 วันนับตั้งแต่เริ่มมีอาการ โดยกลุ่มที่ให้ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) มีอัตราการนอนโรงพยาบาลเพียง 0.77% และไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ผู้ที่ใช้กลุ่มยาหลอกพบว่ามีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตถึง 6.31% โดยมีผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ได้ยาหลอก 13 คน สำหรับแนวทางการรักษามีดังต่อไปนี้

 • ผู้ป่วยต้องรับประทานยาครั้งละ 3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน
 • มีต้นทุนการรักษาประมาณ 10,000 บาทต่อคอร์ส
 • ห้ามใช้กับผู้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งซื้อมาล่าสุดนี้ก็เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 50,000 คน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว และยังไม่ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันจะมียารักษาไวรัสโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงออกมาแล้วก็ตาม แต่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยขณะติดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้รุนแรงและรักษาได้หายเร็วขึ้นกว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนเลย ซึ่งมีอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด.

ข้อมูลอ้างอิง: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไฟเซอร์