ยาเสียสาว “อัลปราโซแลม (Alprazolam)” เส้นบางๆ ระหว่างยารักษาหรือสารเสพติด
อัลปราโซแลม (Alprazolam) มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “ยาเสียสาว” จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 ผู้ที่ใช้ยานี้จะต้องได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น เนื่องจากหากต้องใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อระบบประสาท

ยาเสียสาว Alprazolam คือยาอะไร ซื้อได้ที่ไหน

ยาเสียสาว Alprazolam คือยาที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวล ตื่นเต้นง่าย ควบคุมตัวเองไม่อยู่ มีชื่อทางการค้าว่า โซแลม zolam®, ซาแนกซ์ xanax® ยาอัลปราโซแลมมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการคลายกล้ามเนื้อ ต้านอาการชัก และมีผลให้สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ ดังนั้นแพทย์จึงไม่แนะนำให้ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ เพราะส่งผลต่อการติดยา และต้องถอนยา

อัลปราโซแลม Alprazolam มีเส้นบางๆ ระหว่างความเป็น “ยารักษาโรค” กับ “สารเสพติด” เพราะยาอัลปราโซแลมจัดอยู่ในกลุ่ม benzodiazepine ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสั้น หรือนานปานกลาง

อัลปราโซแลม Alprazolam ซื้อได้ที่ไหน

ยาอัลปราโซแลม Alprazolam อยู่ในกลุ่มยาที่ไม่สามารถผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกได้ ยกเว้นได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข โดยยาอัลปราโซแลม Alprazolam นี้เป็นยาที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ มี 3 ขนาด ได้แก่ 0.25, 0.5 และ 1 มิลลิกรัม

วิธีใช้ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam)

แพทย์จะจ่ายยา อัลปราโซแลม Alprazolam ขนาดรับประทาน ครึ่ง – 1 เม็ด รับประทานวันละ 3 ครั้ง แต่ไม่นิยมให้รับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการติดยาทั้งกายและจิตใจ เมื่อหยุดยานี้กะทันหันผู้ป่วยจะมีอาการถอนยา คลื่นไส้ นอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็ว และอาจชักได้

ข้อห้ามเมื่อใช้ยาอัลปราโซแลม Alprazolam

1. ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่ม หรือยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ผสมอยู่
2. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร
3. หากใช้ร่วมกับยาอื่น ควรปรึกษาแพทย์
4. หากมีอาการนอนไม่หลับ ประสาทหลอน พฤติกรรมเปลี่ยน ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์
5. ไม่ควรใช้ยาเป็นเวลานานนอกจากแพทย์สั่ง
6. ยานี้อาจทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ และความจำลดลง สมรรถภาพในการทำงานที่ต้องใช้ความชำนาญลดลง

ยาเสียสาวอาการเป็นอย่างไร

นอกจากยาอัลปราโซแลม Alprazolam แล้วยังมียาอื่นๆ ที่นักเที่ยวจัดให้เป็น “ยาเสียสาว” ยาเหล่านี้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะเกิดอาการเดินเซ ทรงตัวลำบาก มีฤทธิ์เหมือนดื่มแอลกอฮอล์มามากๆ คล้ายกับอาการคนเมาสุรา รวมไปถึงอาการมึนงง เวียนศีรษะ สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ

ยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “ยาเสียสาว” เมื่อถูกนำไปใช้ในทางที่หวังผลมอมยานั้น จะทำให้ผู้รับยาสูญเสียการทรงตัว ป้องกันตัวได้ยาก ยาประเภทนี้มีทั้งแบบผงและแบบเหลว ดังนั้นไม่ควรดื่มเครื่องดื่มร่วมแก้วกับผู้อื่น และไม่ควรละสายตาจากแก้วของตนเอง ที่สำคัญคือ ไม่ควรไปสถานบันเทิงคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนที่สนิทใจไปด้วยกัน

ที่มา : www.fda.moph.go.th