ฟื้นเซลล์ ในอวัยวะของสุกรที่ตายไปแล้ว
ในปี พ.ศ.2562 มีงานวิจัยเผยแพร่ลงวารสารเนเจอร์ ว่ากลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยล ในสหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า เบรนเอ็กซ์ (BrainEx) เพื่อฟื้นฟูการทำงานของเซลล์และการเผาผลาญในสมองของสุกรที่ตายไปแล้ว 4 ชั่วโมงจากโรงฆ่าสัตว์ ให้กลับมาทำงานได้ นั่นทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าถ้าสามารถฟื้นคืนการทำงานของเซลล์ทั้งร่างกายจะทำได้หรือไม่

ล่าสุด ทีมนักวิจัยจากสถาบันศึกษาดังกล่าวรายงานว่าสามารถทำให้เซลล์ที่ดูเหมือนตายไปแล้วของสุกรที่ตายไปแล้วฟื้นการทำงานขึ้นมา โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า ออร์แกนเอ็กซ์ (OrganEx) ซึ่งเป็นของ เหลวสังเคราะห์ที่มีออกซิเจนและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพของเซลล์และระงับการอักเสบ ทีมระบุว่าวิธีนี้ได้ลดหรือแก้ไขความเสียหายบางส่วน เช่น อวัยวะบวมและหลอดเลือดแตก ที่มักเป็นผลมาจากการขาดออกซิเจนเมื่อหัวใจหยุดเต้นทำให้เลือดไหลเวียนไม่ได้

ทีมวิจัยอธิบายว่า ได้ทดลองวิธีออร์แกนเอ็กซ์กับสุกรที่นอนตายอยู่ในห้องปฏิบัติการทดลองเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทีมได้สูบสารละลายออร์แกนเอ็กซ์ที่ประกอบด้วยสารอาหาร ยาต้านการอักเสบ ยาเพื่อป้องกันการตายของเซลล์ สารปิดกั้นเส้นประสาท เข้าสู่ระบบการไหลเวียนของเลือดเพื่อให้สารส่งต่อไปยังอวัยวะต่างๆของสุกร ซึ่งนักวิจัยพบว่าสามารถรักษาอวัยวะที่กำลังจะตายของสุกรที่เพิ่งตายไป 1 ชั่วโมง เพื่อให้อวัยวะนั้นยังมีชีวิตอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้จะไม่ถูกนำไปใช้กับมนุษย์ที่มีชีวิตหรือกับอวัยวะที่เตรียมสำหรับบริจาคในเร็วๆนี้.