พาเที่ยวสวนสัตว์มินิ (Mini Zoo) ก่อนเริ่มสร้างสวนสัตว์เต็มรูปแบบปี 2566
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เตรียมเปิด สวนสัตว์เพื่อชุมชน หรือ “Mini Zoo” 13 มี.ค. 2565 ก่อนเริ่มก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ในปี 2566 และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี หลังจากย้ายเขาดิน กรุงเทพฯ มาที่นี่

จากการสำรวจ Mini Zoo นั้น มีเนื้อที่ 4 ไร่ เป็นสวนสัตว์ชั่วคราวขนาดเล็ก มีการนำสัตว์มาจัดแสดง 7-8 ชนิด มาจากสวนสัตว์ 3 แห่ง คือ จังหวัดอุบลราชธานี สวนสัตว์เขาเขียว จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา อาทิ นกกระเรียนไทย หนูยักษ์คาปิบารา ลิงกระรอก ลีเมอร์ เม่น เต่าซูคาต้า และ เต่าบึงหัวเหลือง เป็นต้น โดยขณะนี้มีสัตว์น่ารักๆ ที่เข้ามารอพบกับผู้มาชมแล้ว 3 ชนิด คือเต่าซูคาต้า เต่าบึงหัวเหลือง และ ลีเมอร์ จากสวนสัตว์อุบลราชธานี

สวนสัตว์เพื่อชุมชน หรือ “Mini Zoo เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนใกล้เคียงนี้ ตั้งอยู่ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จะเปิดบริการให้เข้าชมได้ทุกวัน รองรับจำนวนผู้เข้าชมได้วันละประมาณ 200 คน ทั้งนี้ทางสวนสัตว์เพื่อชุมชน ยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก รวมถึงพื้นที่บริการ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ห้องน้ำ และที่จอดรถให้ภายในพื้นที่อย่างพอเพียง.