ผลตรวจ ATK ดูยังไง อยู่ได้กี่วัน? ATK 1 ขีด 2 ขีด ขีดจาง แพร่เชื้อเลยไหม!
ตรวจ ATK คือ วิธีตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคโควิด-19 เบื้องต้น โดยประชาชนที่สงสัยว่าตัวเองมีอาการหลังจากใกล้ชิดผู้ติดเชื้อก็สามารถซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจหาได้ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากการอ่านผลนั้นมีโอกาสขึ้นผลบวกลวง หรือขึ้นขีดแต่ไม่ได้ติดเชื้อ จึงต้องศึกษาวิธีใช้จากฉลากชุดตรวจ ATK ที่ซื้อมาใช้ ทั้งแบบน้ำลาย และแยงจมูก

ตรวจ ATK ขึ้น 1 และ 2 ขีด แปลว่าอะไร

การตรวจ ATK ด้วยตัวเองแล้วอ่านผลขึ้น 1-2 ขีด มีความหมายดังนี้

ตรวจ ATK ขึ้นจางๆ

การตรวจ ATK ขึ้นขีดจางๆ อาจมีสาเหตุมาจาก

  • ชุดตรวจเก่า หรือไม่ได้มาตรฐาน
  • เกิดการปนเปื้อนจากการทดสอบ
  • สภาพแวดล้อมการตรวจไม่เหมาะสม เช่น มีความชื้นสูง หรือร้อนเกินไป
  • ทิ้งระยะการอ่านผลไว้นานเกินไป

วิธีแก้ไข ใช้ชุดตรวจใหม่ ที่ได้มาตรฐาน และเปลี่ยนพื้นที่ตรวจให้สะอาด

ตรวจ ATK 1 ขีด ยังแพร่เชื้อได้ ไม่ได้แปลว่าหาย

ตรวจ ATK ขึ้น 1 ขีด มีความหมายได้ดังนี้

1. ไม่พบการติดเชื้อ

2. ติดเชื้อในระยะแรก ร่างกายจึงมีเชื้อไวรัสต่ำ

3. วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจมาไม่ถูกต้อง

4. อ่านผลตรวจนานเกินไป

การตรวจ ATK ขึ้น 1 ขีดหลังจากตรวจพบเชื้อครั้งแรกแล้ว ต้องรักษาตัวให้ครบ 10 วัน ระหว่างนั้นอาจยังแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

หากผ่านการติดเชื้อมาแล้ว ระหว่างการรักษาไม่ควรตรวจ ATK ทั้งที่ยังรักษาไม่ครบ 10 วัน เพราะการตรวจ ATK จะขึ้น 2 ขีดได้ในระยะเวลาวันที่ 5-7 หลังจากการติดเชื้อ ควรดูแลสุขภาพให้ครบกำหนด 10 วันตามที่กำหนด

ตรวจ ATK 1 ขีด ไปทำงานได้เลยไหม

บางสถานประกอบการกำหนดให้ลูกจ้างที่สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันกักตัวด้วยจำนวนวันที่แตกต่างกัน แต่หากลูกจ้างตรวจพบเชื้อแล้ววิธีที่ปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมงานมากที่สุด ควรมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการรักษาว่าหายแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR หรือตรวจหาภูมิคุ้มกันก่อนกลับไปทำงาน

การทำใบรับรองแพทย์ โดยวิธีตรวจ atk มีใบรับรอง นี้จะช่วยให้ลูกจ้างได้สิทธิหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือเบิกค่าชดเชยหยุดงานกับประกันโควิดที่ทำไว้ หรือเบิกค่าชดเชยหยุดงานจากประกันสังคม ม.33, ม.39 และ ม.40 (ตรวจสอบสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนจากประกันสังคม ได้ที่นี่)

ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดจางๆ ต้องทำอย่างไร

หากตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด มีคำแนะนำจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเข้าสู่การรักษาแต่ละสิทธิผู้ป่วยนอก หรือ OPD Case เพื่อเข้ารับการรักษากับคลินิกทางเดินหายใจ (ARI Clinic) หรือคลินิกสงสัยผู้ติดเชื้อ (PUI) กับทุกโรงพยาบาลในสิทธิ สปสช. ดังนี้

1. สิทธิบัตรทอง 30 บาท : โรงพยาบาลที่รับสิทธิบัตรทอง และหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น รพ.สต., รพ.ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นต้น
2. สิทธิประกันสังคม : โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
3. สิทธิข้าราชการ : โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐ

นอกจากนี้ยังมีช่องทางที่โทรศัพท์ติดต่อรักษาได้ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร โทรสายด่วนแต่ละเขต
2. ต่างจังหวัด โทรศัพท์ไปยังสายด่วนโควิดอำเภอหรือจังหวัด หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน
3. ทั่วประเทศโทร สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

ระหว่างที่เข้าสู่ระบบการรักษา เมื่อ ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำก็เข้าสู่ระบบการรักษาได้ โดยแยกตามอาการ ดังนี้

มีภาวะเสี่ยง
1. กลุ่มผู้มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง
2. กลุ่มผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง
3. กลุ่มผู้มีอาการโรครุนแรงมาก

ไม่มีภาวะเสี่ยง
1. เข้าสู่ระบบรักษาแบบผู้ป่วยนอก แยกกักตัวที่บ้าน
2. สถานพยาบาลดูแลแบบ tele-health

วิธีการรักษาเมื่อตรวจATK ขึ้น 2 ขีด
1. จ่ายยาตามอาการ
2. โทรติดตามอาการครั้งเดียว 48 ชั่วโมง
3. ระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ลง
4. ไม่ได้รับอาการ ไม่ได้รับอุปกรณ์ประเมิน เช่น เครื่องวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :