ฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้น Booster ด้วยวัคซีนอะไรดี
การจองนัด “ฉีดวัคซีนเข็ม 3” ไม่ว่าจะเป็นฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์ด้วยสิทธิ์ที่รัฐจัดสรรให้ หรือวัคซีนโมเดอร์นาที่สั่งจองไว้ ก็ล้วนเป็นคำถามคาใจของคนที่เพิ่งฉีดวัคซีนครบโดสไปตามกำหนด คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดสำหรับการฉีดเข็มกระตุ้น หรือ เข็มที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3)

การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตรายเดียวกัน ได้แก่

1. Sinovac – Sinovac หรือ Sinopharm – Sinopharm

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย AstraZeneca หรือ Pfizer – Moderna ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

2. AstraZeneca – AstraZeneca

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย Pfizer – Moderna ตั้งแต่ 3 – 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

3. Pfizer – Pfizer หรือ Moderna – Moderna

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย Pfizer – Moderna ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ได้แก่

1. Sinovac / Sinopharm – AstraZeneca

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย AstraZeneca หรือ Pfizer – Moderna ตั้งแต่ 3 – 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

2. Sinovac / Sinopharm – Pfizer

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย Pfizer – Moderna ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

3. AstraZeneca – Pfizer

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย Pfizer – Moderna ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

ปัจจุบันนี้มีหน่วยงานรัฐเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จากการจัดสรรโดยรัฐ อาทิ สถานีกลางบางซื่อ โรงพยาบาลประจำจังหวัด สำหรับท่านที่เพิ่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปไม่เกิน 3-6 เดือน ควรติดตามข่าวการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในปี 2565 ได้จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข