ฉลองเปิด “ซูลาล เวลเนส รีสอร์ต โดยชีวาศรม” บริการด้านสุขภาพใหญ่สุดที่กาตาร์
ชีวาศรม จัดพิธีฉลองการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของ ซูลาล เวลเนส รีสอร์ต โดยชีวาศรม ที่ประเทศกาตาร์ โดยได้รับความสนับสนุนจาก เมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ ผู้พัฒนาโครงการอันทันสมัยและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมนี้ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพด้วยศาสตร์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมและความรู้ของชาวกาตาร์และภูมิภาคอาหรับแบบดั้งเดิม

ชีวาศรม ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน แบรนด์รีสอร์ตเพื่อสุขภาพระดับโลกที่ก่อตั้งและบริหารงานโดยคนไทย จัดพิธีฉลองการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของ ซูลาล เวลเนส รีสอร์ต โดยชีวาศรม ประเทศกาตาร์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งในงานนี้ นายกฤป โรจนเสถียร ประธานกรรมการ ชีวาศรม ได้มอบตราสัญลักษณ์ของชีวาศรม เป็นที่ระลึกแก่ นายนาเซอร์ มาตาร์ อัล คาวารี ประธานบริหาร บริษัทเมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ ด้วย

นายกฤป โรจนเสถียร (ขวา) มอบตราสัญลักษณ์ของชีวาศรม เป็นที่ระลึกแก่ นายนาเซอร์ มาตาร์ อัล คาวารี (ซ้าย) ในงานพิธีเปิด ซูลาล เวลเนส รีสอร์ท โดยชีวาศรม

ซูลาล เวลเนส รีสอร์ต นับเป็นรีสอร์ตเพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกาตาร์ และเป็นรีสอร์ตแห่งแรกของโลกที่นำเสนอศาสตร์การดูแลสุขภาพของชาวอาหรับและอิสลามแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Arabic & Islamic Medicine (TAIM) รวมถึงเป็นรีสอร์ตแห่งแรกในโลกที่นำเสนอการให้บริการเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมแก่ทุกวัยในครอบครัว

“วันนี้เป็นวันพิเศษของซูลาล เวลเนส รีสอร์ต โดยชีวาศรม และเป็นก้าวสำคัญของชีวาศรมในการขยายกิจการสู่ระดับสากล โดยรีสอร์ตแห่งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของกาตาร์ที่มุ่งพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และยกระดับสุขภาพของประชากรให้เกิดสุขภาวะโดยรวม ด้วยการสนับสนุนของบริษัทเมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรม wellness ของโลกก้าวหน้าต่อไป” นายกฤป โรจนเสถียร ประธานกรรมการ ชีวาศรม กล่าว

“เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับชีวาศรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในการเข้ามาบริหารงาน ซูลาล เวลเนส รีสอร์ต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทเมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ ในการพัฒนาโครงการอันทันสมัยและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

รีสอร์ตแห่งนี้จะให้บริการด้านสุขภาพด้วยศาสตร์ที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมและความรู้ของชาวกาตาร์และภูมิภาคอาหรับแบบดั้งเดิม นำเสนอในรูปแบบสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมเข้ากับการบริการที่จะปลูกฝังการดูแลสุขภาพให้กับคนรุ่นใหม่และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว รีสอร์ตแห่งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศ และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของประเทศกาตาร์” นายนาเซอร์ มาตาร์ อัล คาวารี ประธานบริหาร บริษัทเมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ กล่าว

ซูลาล เวลเนส รีสอร์ต โดยชีวาศรม ที่กาตาร์ (www.zulal.com) นี้ ซึ่งบริหารงานโดยชีวาศรม ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่เริ่มตั้งแต่ปี 2538 นับว่ามีประสบการณ์กว่าสองทศวรรษ โดยมีรีสอร์ตต้นแบบแห่งแรกคือ ชีวาศรม ที่หัวหิน ซึ่งการเปิดให้บริการของซูลาลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของแบรนด์ที่ต้องการนำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และความรู้ของท้องถิ่น และมีทรีตเมนต์และกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้เลือกถึงกว่า 400 รายการ

ซูลาล เวลเนส รีสอร์ต พร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก ไม่ว่าจะมาพักเดี่ยว มากับครอบครัว หรือมากับเพื่อน ที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่มีมาช้านาน และรับบริการด้วยมิตรไมตรีอันเป็นแบบฉบับของชาวกาตาร์

ขณะที่ เมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ นั้น เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิกาตาร์ (Qatar Foundation) เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการพัฒนาชุมชน ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะองค์กรเพื่อการร่วมทุนทางธุรกิจและส่งเสริมวิสัยทัศน์ของประเทศกาตาร์แห่งปี 2573 โดยเป้าหมายขององค์กรคือเสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชากรให้ดีขึ้น ผ่านสภาวะความเป็นอยู่และการทำงานที่ดี รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย

เมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ ได้ร่วมมือกับผู้นำด้านอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาจุดร่วมในการออกแบบของสถาปัตยกรรมในอดีตที่บูรณาการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการออกแบบชุมชนเมือง โดยแนวคิดดังกล่าวเน้นการผสมผสานกันระหว่างวิถีดั้งเดิมกับนวัตกรรมแห่งยุค เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศกาตาร์.