คาดผู้ป่วยสมองเสื่อมพุ่งกว่า 15 ล้านคนในอีก 28 ปี
เดอะแลนเซ็ท พับลิก เฮลท์ สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์บทความเรื่อง “การประมาณความชุกของภาวะสมองเสื่อมทั่วโลกในปี 2019 และความชุกที่คาดการณ์ไว้ในปี 2050 : การวิเคราะห์สำหรับภาระโรคทั่วโลกการศึกษา 2019” ระบุว่า ภายในปี 2593 ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมากถึง 153 ล้านคน เพิ่มจาก 57 ล้านคนในปี 2562 โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าในแต่ละปี

การศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในเดือนมกราคม ระบุว่า ภาวะสมองเสื่อมจะยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและโรคทั่วโลก เว้นแต่จะมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และประเทศต่างๆเริ่มจัดการกับปัจจัยเสี่ยงบางประการสำหรับภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน และการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ ภาวะสมองเสื่อมมีหลายรูปแบบ ทั้งโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุ คิดเป็น 70% ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั่วโลก ภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้าเกิดขึ้นได้ยากและส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ภาวะสมองเสื่อมจากร่างกาย Lewy เกิดจากการสะสมของโปรตีนที่เรียกว่า alpha-synuclein ที่ผิดปกติ ภาวะสมองเสื่อมในหลอดเลือดเกิดจากสภาวะที่ทำลายหลอดเลือดในสมอง รวมทั้งภาวะสมองเสื่อมมากกว่าหนึ่งรูปแบบที่เรียกว่าภาวะสมองเสื่อมแบบผสม

ลิซ แมคคาธี ผู้อำนวยการระบบสุขภาพและการวิจัยของ Alzhei mer’s Association ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้ทุนที่ไม่แสวงหากำไรรายใหญ่ที่สุดของการวิจัยโรคอัลไซเมอร์ของโลก กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมรายใหม่เกือบ 10 ล้านรายทั่วโลก ปี 2564 ในสหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกันอายุ 65 ปีขึ้นไปราว 6.2 ล้านคน ต้องเผชิญกับโรคอัลไซเมอร์ โดยจำนวนนี้ 72% มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ข้อมูลล่าสุดจากสมาคมโรคอัลไซเมอร์ระบุว่า โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 7 ในสหรัฐอเมริกาตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ.