คอเลสเทอรอลในน้ำพริกกากหมู
น้ำพริกกากหมู อาหารแบบไทยๆที่มีรสหวาน เค็ม เผ็ดกำลังดี และกากหมูกรอบๆที่อร่อยลิ้น เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยหลายๆคน ยิ่งถ้าทานกับข้าวสวยร้อนๆ ยิ่งเอร็ดอร่อย อย่าบอกใคร กากหมูทำมาจากมันหมูแข็งที่นำมาทอดให้กรอบ แน่นอนว่าในกากหมูจึงมีทั้งไขมัน พลังงาน และคอเลสเทอรอลปริมาณสูง คอเลสเทอรอลเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย ตาม Thai RDI หรือสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป แนะนำให้ทานอาหารที่มีคอเลสเทอรอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน หากทานอาหารที่มีคอเลสเทอรอลสูง เช่น กากหมู ไข่แดง เครื่องในสัตว์ อาหารทะเลบ่อยๆ จะทำให้มีคอเลสเทอรอลโดยเฉพาะคอเลสเทอรอลชนิดไม่ดี (LDL) สะสมในหลอดเลือด และทำให้เลือดไหลผ่านหลอดเลือดได้ยาก ถ้าสะสมในหลอดเลือดที่ส่งเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ จะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และหากสะสมในหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง จะทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดสมองอุดตัน

สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างน้ำพริกกากหมูจำนวน 5 ตัวอย่าง ที่วางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เกต และร้านค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณคอเลสเทอรอล พบว่าน้ำพริกกากหมูทั้ง 5 ตัวอย่างมีคอเลสเทอรอลอยู่ในช่วง 46.81- 342.55 มิลลิกรัมต่อกระปุก/กล่อง เห็นผลวิเคราะห์อย่างนี้แล้ว ประเมินได้ว่าหากทานน้ำพริกกากหมู 1 กระปุก (หนักไม่เกิน 280 กรัม) จะได้รับคอเลสเทอรอลปริมาณไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน ตามคำแนะนำของ Thai RDI แต่ถ้าใน 1 วัน ทานน้ำพริกกากหมูมากกว่านี้ อาจได้รับคอเลสเทอรอลเกิน 300 มิลลิกรัมต่อวันได้ เพราะอย่าลืมว่าในหนึ่งวันเราได้รับคอเลสเทอรอลจากอาหารอื่นๆ ที่เราทานอีกด้วย.

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย