คอเลสเทอรอลกับแกงกะทิ
คอเลสเทอรอล เป็นไขมันอีกชนิดที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยในกระบวนการสร้างเซลล์ในร่างกาย เยื่อสมอง ปกติเราได้รับคอเลสเทอรอลจาก 2 แหล่งคือ ร่างกายสังเคราะห์เองที่ตับและลำไส้ และ ได้จากการทานอาหาร เช่น ไข่แดง เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล อาหารที่มีโขมันสูง

คอเลสเทอรอลมี 2 ชนิดคือ คอเลสเทอรอลชนิดร้าย (LDL) และคอเลสเทอรอลชนิดดี (HDL) ที่ช่วยขนถ่ายคอเลสเทอรอลที่สะสมอยู่ออกมาทำลาย ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

ทว่า หากร่างกายได้รับคอเลสเทอรอลปริมาณมากๆ จากการทานอาหารอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้

เพราะคอเลสเทอรอลโดยเฉพาะชนิดร้าย ( LDL) จะไปสะสมอยู่ในผนังของหลอดเลือด และหากสะสมเป็นเวลานาน คอเลสเทอรอลจะไปจับเกาะบริเวณผนังเส้นเลือดแดง เช่น หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ทำให้เลือดไหลผ่านหลอดเลือดได้ยาก หากหลอดเลือดตีบตันจะทำให้อวัยวะนั้นขาดเลือดไปเลี้ยง ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจวายเฉียบพลัน

วันนี้ สถาบันอาหารได้เก็บตัวอย่างแกงกะทิ จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านค้า ที่วางจำหน่าย ในตลาดและร้านค้าแผงลอยย่านต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและนนทบุรี เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณคอเลสเทอรอล ปรากฏว่า พบคอเลสเทอรอลในปริมาณ 5.76-60.38 มิลลิกรัม/100 กรัม

หรือมีปริมาณคอเลสเทอรอล 25.92-362.28 มิลลิกรัมในตัวอย่างแกง 1 ถุง โดยในแต่ละวันแนะนำให้คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) ควรได้รับคอเลสเทอรอลจากอาหารไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน เห็นผลวิเคราะห์อย่างนี้แล้ว ขอแนะว่าท่านที่ชอบทานแกงกะทิ ควรทานผักที่มีเส้นใยร่วมด้วย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของหลอดเลือดทั่วร่างกายเรา.

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย