กรมอนามัยแนะวิธีคุมน้ำหนักด้วยสูตร 2:1:1
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่จนถึงขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงพบปะสังสรรค์และกินอาหารปริมาณมาก ส่งผลให้มีไขมันสะสม น้ำหนักเกิน มีภาวะอ้วน จึงควรดูแลสุขภาพโดยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ด้วยการใช้แบบจำลองอาหารหรือที่รู้จักกันคือ สูตร 2:1:1 โดยแบ่งจานอาหารออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆกัน สองส่วนแรกเป็นผักสด หรือผักสุกมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป อีกส่วนหนึ่งเป็นข้าว แป้ง ควรเลือกชนิดไม่ขัดสี และส่วนสุดท้ายเป็นประเภทโปรตีน เน้นปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

นอกจากนี้ เพื่อควบคุมน้ำหนักไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง แต่ต้องกินให้ครบทุกมื้อโดยควบคุมปริมาณให้เหมาะสม เลี่ยงอาหารทอด หรือผัด ควรใช้น้ำมันพืช และคุมปริมาณน้ำมันไม่ให้เกิน 2 ช้อนชาต่อมื้อ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ควรกินผลไม้สด ที่ไม่หวานจัด งดผลไม้แปรรูป ดื่มน้ำเปล่าสะอาดให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-5 วัน วันละอย่างน้อย 30 นาที.